eksploracja

Komiks jako forma wyrazu Ewolucja komiksu od tradycyjnych gazetowych pasków do nowoczesnych graficznych powieści. Komiks zaczynał jako krótkie, humorystyczne paski w gazetach, ale stopniowo ewoluował w kierunku bardziej rozbudowanych form. Nowoczesne graficzne powieści oferują czytelnikom głębsze historie i kompleksowe światy. Zastosowanie narracji obrazkowej i dialogów w komiksach. Narracja obrazkowa i dialogi są kluczowymi elementami komiksów. […]