sztuka wizualna

Wprowadzenie Definicja sztuki i kultury popularnej Sztuka i kultura popularna są dwoma różnymi, ale często się przenikającymi dziedzinami. Sztuka jest wyrazem ludzkiej twórczości, która ma na celu wywoływanie emocji i przekazywanie treści. Kultura popularna natomiast odnosi się do form rozrywki, które mają szerokie zainteresowanie społeczne. Współcześnie komiks i film są przykładami sztuki i kultury popularnej. […]