DZIEDZINY SZTUKI

Do popularnych rodzajów dziedzin sztuki zalicza się cała masę wielorakich terminów, które odnoszą się do gatunków i form przedstawień artystycznych. Generalnie nie ma tu większego znaczenia to, o jakim mówimy kierunku w sztuce czy też określonym nurcie artystycznym. Te pojęcia nie są tożsame z terminem dziedzina sztuki i nie należy ich ze sobą mylić. Przykładem jednej z form zaliczanych ewidentnie do dziedzin sztuki jest sztuka minimalna- parapety z granitu kierunek, jaki uwzględnia w sobie szereg innych, wręcz nadrzędnych dziedzin sztuki takich jak rzeźba, architektura oraz malarstwo. Równie popularne są doskonale każdemu znane kabaret, film, literatura, muzyka czy taniec i teatr w rozmaitych jego przejawach – fluxus, happening, performance, balet. Warto także wspomnieć, iż ciekawą formą dziedzin sztuki okazują się tez opcje współczesne, na jakie składają się gry czy reklama – to też efekt montaż okien gdynia ludzkiego dorobku kulturowo-cywilizacyjnego, który po człowieku współczesnym, nowożytnym pozostanie i utrwalone zostanie na wieki. Dziedziną sztuki niewątpliwie jest także balet i opera, z czego w zakresie tej drugiej formy wydziela się liczne podkategorie – opera seria- wyłącznie opcja śpiewana, opera buffa oraz opera semiseria. Warto wyszczególnić także przeróżne opcje teatru współczesnego- absurdu, tańca, ale też niegdyś występujący teatr podziemny czy ludowy. Kluczowe jest też w tej kategorii dyscyplin artystycznych malarstwo, o którym już wcześniej wspomnieliśmy, fotografika, grafika w czystej swej postaci oraz fotografia, rysunek i kaligrafia. Nie zapominajmy również o rzeźbie, a nawet tatuażu- to przecież też wizja artystyczna, utrwalana tyle że „tkaniną” takiego rzeźbienia jest ludzkie ciało. Dodatkowo, należy mieć na względzie także ceramikę, instalację, scenografię, wzornictwo przemysłowe, graffiti i witraż.

Źródło:

Zobacz stronę autora: szerokie wstążki