Słowo opera pochodzi z języka włoskiego i odnosi się w swym tłumaczeniu do „dzieła”. To sposób muzycznego przedstawienia, w jakim łączy się wokalistykę oraz instrumentalistykę. Muzyka ma tu przede wszystkim współpracować należycie z akcją dramatyczną. W tym zakresie pojawia się specyficzny termin dla określenia tego zjawiska – libretto. Musimy wiedzieć, że podstawą gatunku muzycznego jakim […]
Malarstwo jest to wraz z rzeźbą oraz grafiką jedna z odmian sztuk plastycznych. Występują w nim barwne linie, plamy, jakie rzucane są przez malarza na płótnie czy też jakimkolwiek innym podłożu – papierze, desce, murze. Dzieła malarskie z reguły bazują na dwuwymiarowych elementach przestrzennych. Należy stwierdzić, iż w twórczości malarskiej dostrzega się wyraźny podział na […]
Muzyka to jedna z najważniejszych form sztuki, której nazewnictwo wzięcie zostało od greckiego terminu mousike i oznacza sztukę dźwięków. Muzyka zaliczana jest do sztuk pięknych, jest to kategoria artystyczna, jaka niewątpliwie wpływa na psychikę ludzką. Dźwięki mogą na funkcjonowanie człowieka mieć naprawdę mocny wydźwięk. Jeżeli chodzi natomiast o struktury dźwiękowe, to są one w muzyce […]
Do elementów sztuki zalicza się nie tylko te jej dziedziny, które są podstawowe, a więc przykładowo literaturę, malarstwo czy rzeźbę, ale także nieco mniej łączone ze sztuką, a jednak- także wchodzące w jej obręb gałęzie artystycznego przedstawienia takie jak między innymi komiks. Komiksem określa się sekwencyjną historię obrazkową, która bardzo często wzbogacona zostaje tekstem. Komiksy […]
Do popularnych rodzajów sztuki zalicza się film, który stanowi utwór audiowizualny, Jest to charakterystyczna forma wielorakich scen, jakie zbudowane są z ujęć. Owych ujęć może być jedno bądź więcej- niekiedy nawet kilkadziesiąt. W każdym przypadku filmu wyróżnia się rozmaite formy nośników. Pierwszy z nich, jaki śmiało można określić nośnikiem podstawowym okazuje się światłoczuła błona – […]
Nauka jaką jest historia sztuki wywodzi się z zakresu szeroko dziś rozumianych i bardzo mocno rozwijanych oraz rozpowszechnionych dyscyplin nauk humanistycznych. Przedmiot, na jakim bazuje ta nauka to nic innego jak sztuki wizualne, które uwzględniane są częstokroć w ujęciu historycznym. Jako dzieła historii sztuki rozumie się szereg rozmaitych wymiarów historii- historię rzeźby, historię sztuki użytkowej- […]
Do popularnych rodzajów dziedzin sztuki zalicza się cała masę wielorakich terminów, które odnoszą się do gatunków i form przedstawień artystycznych. Generalnie nie ma tu większego znaczenia to, o jakim mówimy kierunku w sztuce czy też określonym nurcie artystycznym. Te pojęcia nie są tożsame z terminem dziedzina sztuki i nie należy ich ze sobą mylić. Przykładem […]
Sztuka, jak każda dziedzina wiedzy, posiada odpowiedni rodzaj funkcji, które zostały jej przypisane. Generalnie rzecz biorąc, warto wspomnieć o tym iż ta nauka opiera się przede wszystkim na rozlicznych funkcjach społecznych. A mianowicie, należy wspomnieć o funkcji komunikacyjnej. Polega ona w wielkim skrócie ujmując na tym, że artysta kontaktuje się z odbiorcą poprzez dzieło, które […]
Pojęcie sztuka odnosi się do wszystkiego, co powinno znaleźć się w ramach dorobku kulturowego oraz cywilizacyjnego człowieka. Jeżeli chodzi o to, na czym bazuje sztuka we współczesnym wymiarze, to jest to zbiór przeróżnych utworów, dzieł artystycznych w swym charakterze. Wielu znawców sztuki jest zdania, że termin sztuka jest na tyle szerokim zagadnieniem, że nie ma […]