SZTUKA

Pojęcie sztuka odnosi się do wszystkiego, co powinno znaleźć się w ramach dorobku kulturowego oraz cywilizacyjnego człowieka. Jeżeli chodzi o to, na czym bazuje sztuka we współczesnym wymiarze, to jest to zbiór przeróżnych utworów, dzieł artystycznych w swym charakterze. Wielu znawców sztuki jest zdania, że termin sztuka jest na tyle szerokim zagadnieniem, że nie ma opcji jego pełnego określenia, trafnego, jednoznacznego zdefiniowania i ujęcia w jakieś ramy czy struktury. Warto wspomnieć, że te granice terminu tu charakteryzowanego systematycznie są redefiniowane, a wynika to z faktu, iż non stop tworzone są kolejne istotne dzieła artystyczne, utwory, a nawet i w błyskawicznym tempie rodzą się całe nowe formy czy gatunki artystyczne. W związku z tak obszernym zagadnieniem, z jakim mamy do czynienia, śmiało można rzec, iż sztuka przybiera rozliczne funkcje. Po pierwsze jest to rola społeczna, po drugie dydaktyczna, projektowanie sklepów estetyczna, ale też terapeutyczna. Niemniej jednak nie da się i także wszystkich owych funkcji faktycznie zdefiniować i zamknąć w jakiejś jednej teorii, bo jest ich zbyt wiele. Sztuka stworzona została zatem wraz z rozwojem naszej cywilizacji. Wszystko, co od początku swojego istnienia człowiek przetrwało, jak najbardziej zaliczane jest do terminu sztuka w jego szerokim ogólnym znaczeniu. Już ludzie pierwotni przywiązywali do sztuki ogromną wagę, tworząc rozmaite amulety, figurki, posągi, które miały wykazywać silny związek z obrzędami o charakterze magicznym, jakie były typowymi zwyczajami wśród ludów pierwotnych. Warto wspomnieć także o definicji sztuki w wymiarze antycznym i średniowiecznym. Przede wszystkim, patrząc na to z etymologicznego punktu widzenia – jest to pojęcie wywodzące się z języka łacińskiego od słowa ars oraz greckiego pojęcia techne.

Źródło:

Zobacz stronę autora: Mikrofibra