Recenzje typów sztuki

1. Wprowadzenie Sztuka od wieków pełniła rolę wyrazu ludzkiej kreatywności i emocji. Od czasów prehistorycznych, sztuka była sposobem na wyrażenie naszych najgłębszych emocji i kreatywności. Malowidła naskalne i rzeźby z epoki paleolitu świadczą o pragnieniu człowieka do tworzenia i komunikowania się za pomocą obrazów. Sztuka przetrwała przez wieki jako uniwersalny język, który pozwala nam wyrazić […]
Wprowadzenie Definicja sztuki i kultury popularnej Sztuka i kultura popularna są dwoma różnymi, ale często się przenikającymi dziedzinami. Sztuka jest wyrazem ludzkiej twórczości, która ma na celu wywoływanie emocji i przekazywanie treści. Kultura popularna natomiast odnosi się do form rozrywki, które mają szerokie zainteresowanie społeczne. Współcześnie komiks i film są przykładami sztuki i kultury popularnej. […]
Słowo opera pochodzi z języka włoskiego i odnosi się w swym tłumaczeniu do „dzieła”. To sposób muzycznego przedstawienia, w jakim łączy się wokalistykę oraz instrumentalistykę. Muzyka ma tu przede wszystkim współpracować należycie z akcją dramatyczną. W tym zakresie pojawia się specyficzny termin dla określenia tego zjawiska – libretto. Musimy wiedzieć, że podstawą gatunku muzycznego jakim […]
Malarstwo jest to wraz z rzeźbą oraz grafiką jedna z odmian sztuk plastycznych. Występują w nim barwne linie, plamy, jakie rzucane są przez malarza na płótnie czy też jakimkolwiek innym podłożu – papierze, desce, murze. Dzieła malarskie z reguły bazują na dwuwymiarowych elementach przestrzennych. Należy stwierdzić, iż w twórczości malarskiej dostrzega się wyraźny podział na […]
Muzyka to jedna z najważniejszych form sztuki, której nazewnictwo wzięcie zostało od greckiego terminu mousike i oznacza sztukę dźwięków. Muzyka zaliczana jest do sztuk pięknych, jest to kategoria artystyczna, jaka niewątpliwie wpływa na psychikę ludzką. Dźwięki mogą na funkcjonowanie człowieka mieć naprawdę mocny wydźwięk. Jeżeli chodzi natomiast o struktury dźwiękowe, to są one w muzyce […]
Do elementów sztuki zalicza się nie tylko te jej dziedziny, które są podstawowe, a więc przykładowo literaturę, malarstwo czy rzeźbę, ale także nieco mniej łączone ze sztuką, a jednak- także wchodzące w jej obręb gałęzie artystycznego przedstawienia takie jak między innymi komiks. Komiksem określa się sekwencyjną historię obrazkową, która bardzo często wzbogacona zostaje tekstem. Komiksy […]
Do popularnych rodzajów sztuki zalicza się film, który stanowi utwór audiowizualny, Jest to charakterystyczna forma wielorakich scen, jakie zbudowane są z ujęć. Owych ujęć może być jedno bądź więcej- niekiedy nawet kilkadziesiąt. W każdym przypadku filmu wyróżnia się rozmaite formy nośników. Pierwszy z nich, jaki śmiało można określić nośnikiem podstawowym okazuje się światłoczuła błona – […]
Nauka jaką jest historia sztuki wywodzi się z zakresu szeroko dziś rozumianych i bardzo mocno rozwijanych oraz rozpowszechnionych dyscyplin nauk humanistycznych. Przedmiot, na jakim bazuje ta nauka to nic innego jak sztuki wizualne, które uwzględniane są częstokroć w ujęciu historycznym. Jako dzieła historii sztuki rozumie się szereg rozmaitych wymiarów historii- historię rzeźby, historię sztuki użytkowej- […]
Do popularnych rodzajów dziedzin sztuki zalicza się cała masę wielorakich terminów, które odnoszą się do gatunków i form przedstawień artystycznych. Generalnie nie ma tu większego znaczenia to, o jakim mówimy kierunku w sztuce czy też określonym nurcie artystycznym. Te pojęcia nie są tożsame z terminem dziedzina sztuki i nie należy ich ze sobą mylić. Przykładem […]