OPERA

Słowo opera pochodzi z języka włoskiego i odnosi się w swym tłumaczeniu do „dzieła”. To sposób muzycznego przedstawienia, w jakim łączy się wokalistykę oraz instrumentalistykę. Muzyka ma tu przede wszystkim współpracować należycie z akcją dramatyczną. W tym zakresie pojawia się specyficzny termin dla określenia tego zjawiska – libretto. Musimy wiedzieć, że podstawą gatunku muzycznego jakim jest opera jest synteza sztuk, a więc zestawienie plastyki, muzyki, słowa, gry aktorskiej, gestu. Wszystkie te elementy na scenie są równie ważne do przekazania nie tylko treści, ale przede wszystkim emocji i uczuć artystów. Warto wspomnieć, że tak samo jak balet, tak samo i opera pochodzi z renesansowych maskarad, jakie odbywały się w okresie karnawałowym we Włoszech. Z czasem zostały one zmodyfikowane tak, że przybrały formę widowisk dramatycznych. Na dzień dzisiejszy wyróżnia się operę, jako dzieło, które dzielone jest na sceny. Opera ma specyficzną budowę, na jaką składają się partie orkiestrowe- uwertura, intermezzo, partie wokalne- solowe, zespołowe, chóralne. W pierwszym przypadku, tj. w zakresie partii solowych możemy wspomnieć o ariach i recytatywach. Przy zespołowych partiach natomiast wyszczególnić należy między innymi ansamble. Kolejne elementy opery to wstawki baletowe a także niekiedy i wstawki mówione. Biorąc pod uwagę podział opery na rodzaje, wyszczególnia się między innymi operetkę, operę wodewilową, operę buffa, operę seria, operę semiseria, operę balladową. Opery są prezentowane „na żywo” na deskach filharmonii oraz teatrów w całym świecie.

Źródło:

Zobacz stronę autora: butelki szklane