MALARSTWO

Malarstwo jest to wraz z rzeźbą oraz grafiką jedna z odmian sztuk plastycznych. Występują w nim barwne linie, plamy, jakie rzucane są przez malarza na płótnie czy też jakimkolwiek innym podłożu – papierze, desce, murze. Dzieła malarskie z reguły bazują na dwuwymiarowych elementach przestrzennych. Należy stwierdzić, iż w twórczości malarskiej dostrzega się wyraźny podział na szereg rozlicznych form, w zależności od tego kiedy naprawa skrzyni biegów dzieło powstało. Dla każdego okresu wyszczególnia się osobny nurt artystyczny. Na ten moment warto wyróżnić dzieła sztuki podzielone na realne i abstrakcyjne, czyli inaczej można mówić o podziale na przedstawiające i nieprzedstawiające. Na tym jednakże podziałów w zakresie malarstwa nie koniec. Dodatkowo malarstwo dzieli się na szeroki zakres kryteriów. Wpływ na to, o jakim typie okna białystok malarstwa w ogóle mówimy ma przedstawiany na dziele przez artystę temat, motyw przewodni ilustracji jego autorstwa. Nie bez znaczenia jest także zastosowany rodzaj podłoża czy też konkretna paleta barw, jaka występuje. Warto wspomnieć też o funkcji, jaką malarstwo ma spełniać i rodzaju techniki malarskiej. Biorąc to pod uwagę warto wyszczególnić w zakresie rodzaju technik malarskich na przykład collage, akwarelę, al secco, fresk, graffiti, witraże, gwasz malarstwo portretowe, akty, abstrakcyjne, rodzajowe. Jeżeli chodzi o funkcję malarstwa, mówi się o roli monumentalnej – łączącej się stricte z architekturą, sztalugowej, miniaturowej i ozdobnej, a więc dekoracyjnej a także gabinetowej. Warto mieć na względzie również podział obrazów malarskich na polichromatyczne i monochromatyczne- biorąc pod uwagę różnorodne palety barw stosowane przez artystów.

Źródło:

Zobacz stronę autora: regeneracja skrzyń biegów